Rakstos

Drukāt

Lai 2019. gadā saņemtu NĪN atlaidi, jāvēršas domē ar iesniegumu

.

Carnikavas novada dome arī 2019. gadā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi iespējams saņemt 70% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Skaidrojam, ka cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 70% atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā kā līdz šim.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli 2019. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu. To iespējams izdarīt šādos veidos:
Elektroniski: izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Pa pastu: iesnieguma veidlapu var lejupielādēt WORD vai PDF formā, aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.
Klātienē: ierasties Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) un aizpildīt nepieciešamo iesnieguma formu.

Sīkāka informācija pieejama pašvaldības un klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie nekustamā īpašuma nodokļu inspektores Ilgas Balodes, tālr. 67993418, e-pasts: .

 

Share on Facebook Tweet