Rakstos

Drukāt

Nezināmas personas appludina īpašumus Gaujas ciemā

.

suknu stacija 6003. septembrī Gauja ciemā atkārtoti tika sabojāts slūžu aizvars, kas atrodas pie Serģu ielas. Bijušās dārzkopības sabiedrības „Zvejnieks – 1" dambja un sūkņu stacijas rekonstrukcijas būvdarbu laikā tas noticis atkārtoti.
 
Pēc slūžu aizvara sabojāšanas tika appludināta dārzkopības sabiedrībā „Zvejnieks – 1" esošās sūkņu stacijas būvbedre un pievadkanāls, kā rezultātā ir ne tikai appludināti īpašumi un ēkas, bet arī būvdarbu ietvaros veiktie darbi būs jāveic atkārtoti.
 
Informējam, ka pēc pirmā slūžu bojāšanas gadījuma pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" darbinieki slūžas bija noregulējuši uz noteiktu atzīmi un sametinājuši tā, lai būvdarbu laikā, kas norisinās „Zvejnieks – 1", to neviens neizmainītu.Šobrīd ir secināms, ka nezināmas personas ir veikušas noziedzīgu nodarījumu, pārzāģējot un noņemot piemetināto armatūras stieni.
 
Pašvaldība aicina Gaujas ciema iedzīvotājus būt vērīgus un sniegt visu iespējamo informāciju par personām, kas veikušas iepriekš minētās darbības, kā arī ziņot pašvaldības policijai (pa diennakts tālr. 22006686), ja pie Serģu ielas slūžām tiek novērotas aizdomīgas darbības vai personas.
 
 
Share on Facebook Tweet