Rakstos

Drukāt

VAS "Latvijas dzelzceļš" paziņo par esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas IVN ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

.

vilciensSaskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013. gada 2. jūlija lēmumu Nr.213 "Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai "Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam" ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.
 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš" (LDZ). Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma izstrādātājs ir SIA "Projekts 3i".
 
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga – Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.
 
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25 kV vai 2x25 kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikt tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
 
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
2. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA
 
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2014. gada 29. septembra līdz 2014. gada 30. oktobrim VAS "Latvijas dzelzceļš" interneta vietnē www.ldz.lv sadaļā „Jaunumi".
 
Informatīvie materiāli ir pieejami vairāk nekā 40 Latvijas novadu domēs, tostarp arī Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Carnikavā, Stacijas ielā 5).
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt projekta vadītājai Rutai Sīlei, VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1547, Latvija, e-pasts: vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 7321173, ) līdz 2014. gada 30. oktobrim.
 
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
- Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 13. oktobrī plkst. 13:00;
- Engures novada dome, „Pagastmāja", Smārde: 6.oktobrī plkst. 13:00;
- Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 8.oktobrī plkst. 12:00;
- Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 10.oktobrī plkst. 14:30;
- Jelgavas novada domē. Pasta iela 37, Jelgava: 6.oktobrī plkst. 17:00;
- Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 15.oktobrī, plkst.16:00;
- Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 10.oktobrī plkst. 12:00;
- Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, 9.oktobrī, plkst. 14:00;
- Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 11.oktobrī, plkst. 11:00;
- Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre: 9.oktobrī plkst. 12:00,
- Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne: 13. oktobrī plkst. 16:00;
- VAS „Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga: 20. oktobrī plkst. 11:00,
- Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils: 8.oktobrī plkst. 14:00;
- Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 9.oktobrī plkst. 18:00;
- Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 6.oktobrī plkst. 14:30;
- Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā, Akmens iela 2, Ventspils: 7.oktobrī plkst. 15:00;
 
VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis: +371 29545377
Share on Facebook Tweet