Rakstos

Drukāt

Sabiedriskā apspriede par iespējamo 330 kilovoltu elektropārvades līnijas izbūvi novadā notiks 2014.gada nogalē

.

elektriskie tikli vadiSaistībā ar „Latvijas elektriskie tīkli" plānoto projekta „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums" īstenošanu iedzīvotāji aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks 2014.gada nogalē.
 
Jau ziņots, ka pēc Carnikavas novada domes sarakstes ar AS „Latvijas elektriskie tīkli", ir saņemta informācija, ka minētā projekta ietvaros pastāv divas alternatīvas tā īstenošanai, un 1.alternatīvas ietvaros elektropārvades tīklu rekonstrukcija skar Carnikavas novadu – paredz rekonstruēt esošo 110 kilovoltu elektropārvades līniju par divķēžu 110/330 kilovoltu līniju, paaugstinot elektropārvades līniju balstu augstumu un izvietojot tos retāk.
 
Šajā kartē ar sarkanu ir iezīmēta projekta 1.alternatīvas īstenošanas gadījumā izbūvējamā 330 kilovoltu elektropārvades līnija, kura šķērso Carnikavas novadu, tai skaitā arī bijušā dārzkopības kooperatīva „Zvejnieks" teritoriju.
 
Elektriskie tikli grafika
 
Domē ir saņemta vēstule, kurā 117 iedzīvotāji izsaka bažas par sprieguma palielināšanu esošajā līnijā, jo tas negatīvi ietekmēs cilvēku veselību un samazinās īpašumu tirgus vērtību. Carnikavas novada iedzīvotāji norāda: „Minētajā projekta risinājumā 330 kV elektropārvaldes līnija šķērso Saulkrastu, Carnikavas un Ādažu novadu, t.sk., šī risinājuma ietvaros paredzēts būtiski (3 reizes) palielināt augstspriegumu elektrolīnijām, kura tiks izvietota mums piederošajos dzīvojamo māju apbūves apgabalos (...) Vēršam uzmanību, ka dzīvojamās ēkas jau tagad atrodas tikai dažus metrus no augstsprieguma līnijas (110 kV), atsevišķos gadījumos augstsprieguma līnija atrodas tieši virs ēkas."
 
Saistībā ar iedzīvotāju pamatotajiem iebildumiem, šī gada 24.aprīlī dome pieņēma lēmumu konceptuāli neatbalstīt 330 kilovoltu elektropārvades līnijas būvniecību Carnikavas novadā.
 
Aprīlī Ādažos notika paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kurā tika iesniegti kā minētie iedzīvotāju iebildumi, tā arī izteikts Carnikavas novada domes viedoklis.
 
Šobrīd ir sākts projekta ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), tiks apkopoti arī iedzīvotāju izteiktie viedokļi. Saskaņā ar „Latvijas elektriskie tīkli" sniegto informāciju, 2014.gada nogalē iedzīvotājiem atkal būs iespēja paust savu nostāju par plānoto projektu „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums", jo tad paredzēta IVN darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi turpmākai informācijai.
 
Noderīga informācija:
 
S.Baltruka