Rakstos

Drukāt

Foto: Jaunā mācību gada sākums Carnikavas skolās

.

Zinibu diena22Pagājušajā nedēļā Carnikavas pamatskola 41. reizi Zinību dienā iezvanīja jaunā mācību gada pirmo skolas zvanu. Lai arī laika apstākļu dēļ svinīgais atklāšanas pasākums notika tautas namā „Ozolaine", skolēniem bija prieks atkal satikties pēc garā vasaras brīvlaika, un zāli piepildīja bērnu čalas.
 
Šogad pamatskolā trīs paralēlās klasēs mācības uzsāka 60 pirmklasnieki, bet kopumā pedagogi skolos bērnus 20 klasēs. Kā norāda pamatskolas direktors Sergejs Čevers, skolēnu skaita pieaugums no 203 skolēniem 2010. gadā uz gandrīz 340 audzēkņiem šogad liecina ne tikai par pozitīvajiem demogrāfijas rādītājiem Pierīgā, bet arī par mācību vides kvalitātes, pedagogu profesionālās sagatavotības un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanos skolā.
 
Kā ierasts, visi pirmklasnieki dāvanā saņēma pašvaldības sarūpētās skolas somas. Novada dome pirmās klases skolēniem finansē arī skolas vestes, mācību grāmatas un darba burtnīcas, bet visiem pamatskolas audzēkņiem – bezmaksas ēdināšanu un dienasgrāmatas. Skolēniem tiks nodrošinātas arī vilciena satiksmes braukšanas kartiņas un skolas autobusa pakalpojumi.
 
Lai varētu turpināt sekmīgi strādāt, šī gada pavasarī un vasarā pašvaldība pamatskolas rekonstrukcijā un aprīkojuma iegādē ir ieguldījusi vairāk nekā EUR 150 000, bet par aptuveni EUR 15 000 ir iegādāti mācību līdzekļi. Tagad skolā ir sakārtots interneta tīkls, siltumapgādes sistēma, elektrodrošība, sporta zāles jumts un grīda, skolas signalizācijas sistēma, veikts koplietošanas telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts, pabeigta stiklojuma nomaiņa 1. un 2. stāvā, sporta zālē, kā arī iegādāts jauns inventārs visām trim pirmajām klasēm, skaidro S.Čevers.
 
Līdz ar jauno mācību gadu pamatskolā būs pieejamas divas jaunas interaktīvās tāfeles, fizikas un bioloģijas eksperimentu un laboratorijas darbu komplekti, kā arī moderni mikroskopi, savukārt meiteņu mājturības kabinetam ir iegādāta jauna platjoslu šujmašīna, kā arī trauku un veļas mašīnas. Novadniekus patīkami pārsteigs smagatlētikas zāles modernie trenažieri un jaunie basketbola grozi atjaunotajā sporta zālē. Kā stāsta direktors, septembrī tiks pabeigta arī zēnu amatu mācības kabineta aprīkošana ar jauniem darba piederumiem, kā arī iegādāts sintezators mūzikas kabinetam.
 
Pašvaldības bērnudārzu „Riekstiņš" līdz ar septembra iestāšanos apmeklē 272 bērni, no kuriem 60 ir jaunpienācēji. Jāpiemin, ka „Riekstiņš" mazuļiem bija atvērts visu vasaru bez pārtraukuma un bērnudārzu šajā laikā apmeklēja vidēji 80 – 100 bērnu.
 
Savukārt Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 2. septembrī ar koncertu tautas namā svinīgi ieskandināja jauno mācību gadu. Šogad mācības skolā uzsākuši vairāk nekā 150 audzēkņu. Jaunums, ka līdzās klavierēm, vijolei, ģitārai, flautai, saksofonam un trompetei bērni skolā tagad var apgūt arī klarnetes un sitaminstrumentu spēli, ir iegādāta arī virkne jaunu instrumentu – marimba, bungas, saksofons u.c.
 
Šopavasar, nokārtojuši iestājeksāmenus, skolā tika uzņemti 18 jauni audzēkņi mūzikas nodaļā un 12 bērni – vizuāli plastiskās mākslas nodaļā. Lai gan Carnikavas Mūzikas un mākslas skola pastāv tikai gadu, kā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas filiālei tai ir daudzgadīgas pedagoģiskās tradīcijas jauno mākslinieku un mūziķu izglītošanā.
 
Lai visiem jauniem sasniegumiem piepildīts jaunais mācību gads!
 
FOTOGALERIJA - Carnikavas pamatskola svin Zinību dienu.
 
FOTOGALERIJA - Mūzikas un mākslas skolas pedagogu koncerts.
 
S.Baltruka, G.Brakovska