Rakstos

Drukāt

Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Garciema kāpas atjaunošanai

.

Garciems kapa 2013 pavasaris1Lai Garciemā atjaunotu meliorācijas kanāla noskaloto kāpu, ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Eimuru kanāla erozijas seku mazināšanai.
 
Visi interesenti ar to var iepazīties:
 
Novada dome kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir uzsākusi darbu pie Garciema kāpas atjaunošanai nepieciešamā finansējuma piesaistes.
 
Pašvaldības mājas lapā ir arī izveidota jauna sadaļa "Garciema kāpas atjaunošana" (zem sadaļas "Attīstība"), kur ir pieejams gan tehniski ekonomiskais pamatojums, gan arī turpmāk tiks publicēta aktuālā informācija saistībā ar kāpas atjaunošanu.