Rakstos

Drukāt

Dome veic pirmos soļus koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanā

.

Eimuru gravis 800Kārtējā Carnikavas domes sēdē, kas notika 18.martā, kopumā tika pieņemti 40 lēmumi. Viens no svarīgākajiem – par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, lai novadā varētu plānveidīgi sakārtot polderu un meliorācijas sistēmas.
 
Saskaņā ar domes lēmumu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu plānots piešķirt grāvjiem Mangaļu polderī, Eimuru polderī, Laveru polderī, „Carnikavas – Salas" polderī un "Līdums – 2" polderī (kartē iezīmēts zilā krasā).
 
Melioracija karte
 
Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas pašvaldība līdz šī gada 1. jūnijam apzinās zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokli.
 
Nosakot virknei grāvju pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, nākotnē būs iespējams ieguldīt gan pašvaldības, gan Eiropas fondu līdzekļus to sakārtošanā un uzturēšanā, tādējādi uzlabojot šajās teritorijās dzīvojošo novadnieku dzīves kvalitāti.