Rakstos

Drukāt

Viesi no Moldovas Carnikavas novadā un citur Latvijā izzina attīstības iniciatīvas

.

moldavietes 800Šī gada septembrī 34 Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvji viesojas vairāk nekā desmit Latvijas pašvaldībās, to skaitā arī Carnikavas novadā, lai stažētos un iegūtu praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām.

Šajos pasākumos gūto pieredzi viesi no Moldovas cer iedzīvināt pie sevis, kā arī veidojot Moldovas un Latvijas starptautisko sadarbību. Divi Moldovas pārstāvji no 7. līdz 10. septembrim pieredzes vizītes ietvaros viesojās Carnikavas novadā, kā arī Salacgrīvas, Saulkrastu un Salaspils novados.

Moldovas pārstāvji, kurus uzņēmām arī mūsu novadā, pieredzes apmaiņas vizītē uzzināja, kā sadarbojas dažādas biedrības Latvijā, kā strādā uzņēmēji -  tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Carnikavas novadā stažierus no Moldovas pašvaldībām uzņēma Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon" – vietējā publiskā-privātā partnerība jeb vietējā rīcības grupa, kas īsteno LEADER pieeju, veicinot Carnikavas novadu attīstību. Tā kalpos par iedvesmojošu piemēru Moldovas Ziemeļu plānošanas reģionam, efektīvi īstenojot reģiona attīstības stratēģiju, kā arī palīdzēs saprast, kādi pilnveidojumi tajā nepieciešami.

Viesi iepazinās ar senioru biedrību ''Senči", Carnikavas pamatskolu, mūsu novada biedrībām „Kalngalieši" un „Paegļi", kā arī viesojās jātnieku klubā „Erceni" un pie mūsu novadnieces, porcelāna meistares Jūlijas Podziņas.

Jaunu pieredzi moldovieši guva arī par nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicināšanu attālinātās teritorijās, viesojoties Salacgrīvas novada „Kraukļos". Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „Bāka" viesi iepazina tā izveides un darbības principi. Nēģu taču aplūkošana un nēģu degustācija notika Salacgrīvas novadā. Viesi apmeklēja arī zemnieku saimniecību „Vīganti" Salacgrīvas novadā, Skultes Kultūras integrācijas centru Limbažu novadā, Salaspils novada Sociālo Dienas centru personām ar funkcionāliem traucējumiem, Sociālo dienas centru. Salaspilieši palepojās arī ar citiem pilsētas infrastruktūras projektiem – Mūzikas un mākslas skolu, Rīgavas dārzu, kā arī Salaspils Botāniskā dārza jauno oranžēriju.

Latvijas sadarbību ar Moldovas Ziemeļu reģionu uzsāka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kurā pirms diviem gadiem iesaistījās arī biedrība "Latvijas Lauku forums" un tās biedru organizācijas visā Latvijā, veicinot sadarbību starp valsts pārvaldi un pilsonisko sabiedrību nacionālā un starptautiskā līmenī. „Latvijas Lauku foruma" partneris Moldovas Ziemeļu reģionā ir NVO „Pro Cooperare Regionala" ar kuru noslēgts sadarbības līgums, lai sniegtu atbalstu attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī apzinātu Latvijas iniciatīvas, kas var kalpot kā paraugs un iedvesmas avots citiem.

Latvijas un Moldovas kopīgajās aktivitātēs īpaša uzmanība tiek pievērsta vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai, kas balstās uz mērķtiecīgu valsts pārvaldes un NVO partnerību. Šāda sadarbība ir praksē balstīts sadarbības piemērs, kas mudina Moldovas pārvaldes struktūras attīstīt efektīvas partnerības ar NVO, uzņēmējiem, risinot attīstībai nozīmīgus jautājumus, piemēram, spēcinot vāji attīstīto plānošanas kapacitāti, sekmējot atbalstu uzņēmējdarbībai, ierobežotas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas iespējas.

Nedēļu ilgo pieredzes apmaiņas darbnīcu mērķis ir nodrošināt metodisku atbalstu partnerību veidošanā, vietējās ekonomikas stiprināšanā, sociālā un cilvēkkapitāla attīstībā Moldovas Ziemeļu reģiona lauku teritorijās, nodrošinot pieredzes apmaiņu starp Moldovas Ziemeļu reģiona un Latvijas vietējā līmeņa NVO, uzņēmējiem (īpaši mājražotājiem), pašvaldībām un mazajām lauku skolām.

Aktivitātes tika īstenotas projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi." (proj. nr. ĀM/GPK-1/2015) ietvaros. Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.

Vairāk informācijas par sadarbību: Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums. E-pasts: , tel. 288 55 427.