Rakstos

Drukāt

Apstiprināta biedrības "Sernikon" stratēģija un piešķirts finansējums

.

Sernikon jaunais logo 2015 500Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai stratēģijai Carnikavas un Saulkrastu novadiem ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 382 098,29 EUR apmērā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 519 199,98 EUR apmērā, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.
 
Tas noticis saskaņā ar šī gada 17. februārī Zemkopības ministrijā pieņemto lēmumu Nr. 9.1-4/449-2016 "Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu". 
 
Stratēģijas apstiprināšana faktiski nozīmē, ka biedrības padome jau tuvākajā laikā (plānots - 2016. gada marta pirmajā nedēļā) pieņems lēmumus par projektu konkursu izsludināšanu šādās stratēģijas rīcībās - ELFLA1, ELFLA2, EJZF1 un EJZF2.
 
Paredzams, ka konkurss tiks uzsākts marta vidū, bet projektu pieteikumu pieņemšana notiks no aprīļa vidus līdz maija vidum.
 
Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus jau laicīgi sākt gatavot dokumentus, tai skaitā iepazīties ar apstiprināto stratēģiju un vērtēšanas vadlīnijām (atrodamas biedrības mājas lapā www.sernikon.lv sadaļā  "Stratēģija"), kā arī iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulēs pieteikumu sagatavošanu: ‍ ‍
 
‍‍Biedrība plāno, ka 2016. gada 8.martā tiks rīkotas apmācības par vispārīgām prasībām pieteikumu sagatavošanai Carnikavas novadā, bet 9. martā - Saulkrastu novadā. Pēc projektu konkursa izsludināšanas (aprīlī) plānotas arī apmācības par pieteikumu sagatavošanu. ‍Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā www.sernikon.lv. ‍
 
Informāciju sagatavoja:
Edgars Pudzis,
‍‍Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" ‍padomes priekšsēdētājs