Drukāt

Dome apstiprinājusi apbūves tiesību piešķiršanu 29.03.2019. notikušās izsoles rezultātiem

.

25 IMG 20190308 112156Dome šī gada 8. aprīļa ārkārtas domes sēde apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas – neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001, apbūves tiesības piešķiršanai uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai 29.03.2019. notikušās mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-1/19/8.

Dome nolēma slēgt līgumu par apbūves tiesības nodibināšanu ar SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr.40103257495, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005, par apbūves tiesības maksu 48,00 EUR gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.
Share on Facebook Tweet