Drukāt

Iespēja līdz 18.februārim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. februārī.
Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 18. februāra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/15 “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/2 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 “Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi”

Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/11 „Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā”

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
Share on Facebook Tweet