Drukāt

Veidlapas

.

Šajā sadaļā pieejamas visu iesniegumu pašvaldības iestādēm formas MS Word un PDF formātā.
Lejupielādējiet nepieciešamo veidlapu un aizpildiet to.

Iesniegšana:
1) autorizējieties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts;
2) izvēlieties Carnikavas novada iestādi, kurai adresēts iesniegums:
- Carnikavas novada bāriņtiesa
- CARNIKAVAS NOVADA DOME
- Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"
- Carnikavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests
- Carnikavas pamatskola
- Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”;
3) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu.

Nekustamais īpašums
 • Izziņa par samaksāto NĪN  
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana  
 • Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski  
 • Pirmpirkuma tiesības  
 • Piekrišana nepilsonim  
Izglītības un kultūras nodaļas iesniegumi
 • Par bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novadā 
 • Atteikums no piešķirtās vietas  
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  
 • Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei  
 • Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei  
 • Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas  
 • Līdzfinansējums skolai  
 • Līdzfinansējums aukle bērnudārzā  
 • Finansiālais atbalsts konkursos  
 • Kultūras pasākuma organizēšana  
 • Naudas balvas saņemšanai konkursā  
 • Finanšu atskaite  
 • Iesniegums par uzņemšanu Mūzikas un mākslas skolā 
 • Iesniegums par līdzfinansējumu Mūzikas un mākslas skolā  
 • Iesniegums (juridiskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu 
 • Iesniegums (fiziskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu 
 • Piaugušo neformālās vai izterešu izglītības programmas pieteikums 
Sporta nodaļas iesniegumi
 • Finansiāls atbalsts iesniegums (Dalībai sacensībās un treniņnometnēs)  
 • Finansiāls atbalsts pielikumi (Naudas balvas saņemšana)  
 • Finansiāls atbalsts pielikumi (Sporta sacensību organizēšana)  
Tirdzniecība Carnikavas novadā
 • Iesniegums ielu tirdzniecība  
 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās 
 • Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemšanai 
Brīvas formas iesniegums
 • Iesniegums domei  
Carnikavas Komunālserviss
 • Namu numurzīmes 
 • Tehniskie noteikumi 
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

Dzimtsarakstu nodaļa

 • Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Sociālā dienesta iesniegumi

 • Brīvas formas iesniegums Sociālajam dienestam