Drukāt

Dome atkārtoti nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole12021.gada 24.februārī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021.gada 30.martā.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 14 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0718, 0,1468 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 14, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0533, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2061397/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 21100,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 12 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0717, 0,1401 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 12, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0532, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061618/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 22100,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 10 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0716, 0,1416 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0531, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061724/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 24300,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 8 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0715, 0,1619 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 8, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0530, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061373/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 23200,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 23. decembra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0714, 0,1396 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 6, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0529, sastāvā - 14.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 15.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2050597/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Konkrētais nekustamais īpašums izsolē pārdots par EUR 18200,00.
Share on Facebook Tweet