Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle,  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

12.06.2017.

plkst.

14:00

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

 

13.06.2017.

plkst. 14:00

 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

 

14.06.2017.

plkst. 14:00

Finanšu un budžeta komiteja

 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja Ilze Tjarve

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks Rolands Laveiķis

Pjotrs Špakovs

Edgars Sliede

Arta Deniņa

Imants Krastiņš

Eduards Burģelis

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja Arta Deniņa

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks 

Roberts Raimo

Eva Odziņa

Daiga Kalnbērziņa

Sanita Sudraba

Genovefa Kozlovska

Eduards Bogdanovs

 

Finanšu un budžeta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja Daiga Jurēvica

Priekšsēdētāja vietniece Genovefa Kozlovska

Pjotrs Špakovs

Ilze Tjarve

Edgars Sliede

Daiga Kalnbērziņa

Imants Krastiņš

Kristaps Bergmanis

Eduards Burģelis