Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu

NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

 
Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Dzimšanas gads Publicēšanas datums
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9981 Ābrams Einārs 131257- 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9983 Kibitkina Elena 800001- 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9985 Kļimova Jeļena 150372- 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9982 Krūmiņš Pēteris 800001- 09.02.2018.

Brīdinājumi un lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Dzimšanas gads Publicēšanas datums Brīdinājuma termiņš
             
 

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. Tālrunis saziņai: 67993418.