Drukāt

Aicinām tirgotājus pieteikties dalībai Zvejnieksvētkos un Nēģu svētkos

8. jūlijā Zvejniekssvētku gadatirgus Carnikavā
Zvejnieksvētku gadatirgū aicinām pietiekties mājražotājus, zemnieku saimniecības, amatniekus ar pašu darinātu, audzētu un gatavotu produkciju, kā arī pārtikas un rūpniecības preču tirgotājus.
Īpaši aicinām piedalīties zivju produkcijas tirgotājus (50% atlaide vietas maksai).
Pieteikšanās tirdzniecībai ir noslēgusies!
 
26. augustā Nēģu svētku tirdziņš Carnikavā
Nēģu svētku tirdziņā aicinām pieteikties tautas daiļamata meistarus, mājražotājus, zemnieku saimniecības, kā arī pārtikas preču tirgotājus.
Īpaši aicinām piedalīties zivju produkcijas tirgotājus (50% atlaide vietas maksai).
Pieteikšanās tirdzniecībai ir noslēgusies!
 
Kādi dokumenti jāiesniedz
Tirdzniecībai tiks reģistrēti pretendenti, kas iesūtījuši uz e-pastu: vai Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5) iesnieguši šādus dokumentus:
1. Aizpildītu un parakstītu IESNIEGUMA FORMU.
2. Fotogrāfijas ar savu produkciju un tirdzniecības vietu.
3. Maksājuma uzdevumu par tirdzniecības atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās nodevas nomaksu – EUR 4,27. (Uzmanību: veicot nodevas maksājumu internetbankā vai bankā obligāti norādiet nodevas kodu: 9.5.1.4.)
 
Tirdzniecības atļauja dažas dienas pirms svētkiem tiks nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pastu vai to varēs izņemt Klientu apkalpošanas centrā.
 
Svētku rītā pie savas tirdzniecības vietas, uzrādot izdrukātu tirdzniecības atļauju, jāveic samaksa par pieteikto tirdzniecības vietu saskaņā ar CENRĀDI.
 
Tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots!
 
Pašvaldības rekvizīti:
Carnikavas novada dome:
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Reģ.Nr. 90000028989
AS SEB banka LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank LV87HABA0551027004318
Plašāka informācija pa tālruņiem, 67708443; 29326285.
 
Uz tikšanos svētkos!