Sociālais dienests sniedz atbalstu un palīdzību

.

Domes eka 2016 800Atgādinām, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā Carnikavas novada sociālais dienests strādā operatīvi un sniedz palīdzību krīzē nonākušajiem, piedāvājot vairākus pakalpojumus un veicot izmaiņas jau iepriekš sniegtajos.

Sociālā dienesta klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc sazināšanās ar sociālo darbinieku pa tālruni 67993101, pirms tam vienojoties par klātienes konsultāciju. Aicinām iesniegumu iesniegt attālināti, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtīt uz domes e-pasta adresi vai sūtīt pa pastu vai nogādāt pašvaldībā, kur pie domes ēkas ieejas ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes) statuss un sociālie pabalsti. Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Plānots izmaksāt uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus (pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu) un nodrošināt valstī noteiktos atvieglojumus (nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, elektroenerģijas maksas atvieglojumu u.c.). Pieejams būs arī Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts. Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, projekts paredz iespēju cilvēkiem vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti – e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē (pie domes ēkas ieejas durvīm). Sociālā darba speciālists izvērtēs ģimenes vai cilvēka materiālo situāciju, izmantodams valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu. Šādas izmaiņas saistībā ar ārkārtas situāciju paredz 17. martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””. Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimai, un tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Citi sociālā dienesta pakalpojumi:
- aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts līdzšinējā kārtībā, samazinot apjomu, piemēram, produkti no veikala tiek atnesti vienu reizi nedēļā uzturēšanās pie klienta ir īsāka;
- zvanot uz sociālo dienestu, trūcīgās un maznodrošinātās personas un daudzbērnu ģimenes var pieteikties pie dienas zupas;
- ir sagatavotas krīzes pakas senioriem, kuri dzīvo vieni, kuriem nav ieteicams iet pašiem uz veikalu un nav iespēja palīdzēt tuviniekiem vai kaimiņiem (pakā ir makaroni, zirņi, divi gaļas konservi, šķīstošā kafija, cukurs, cepumi prjaņiki, iebiezinātais piens, auzu pārslas, zupa burciņā, eļļa, divas kārbas konservētas pupiņas). Pie pakām jāpiesakās zvanot uz tālruni 67993101;
- šajā laikā, sekojot valsts noteiktajiem aizliegumiem, sociālais dienests jubilejas kliņģerus senioriem nepiegādās.

Sociālais dienests aicina gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt viņiem, vai ziņot sociālajam dienestam pa tālruni 67993101 vai e-pasta adresi .

Share on Facebook Tweet