Izsludināta pieteikumu pieņemšana mazo lauku saimniecību attīstības projektiem

.

LLKCLauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

27. aprīlī notiks sanāksme par saņemtajiem priekšlikumiem jaunā novada teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai un vides pārskata projektam

.

Sanaksme teritorijas planojums 80027. aprīlī plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē   (Nākotnes ielā 1, 2. stāvā)  notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Carnikavas novada  teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta apspriešanas laikā saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Dzirnupes ielā turpinās seguma nomaiņa un apgaismojuma ierīkošana

.

Dzirnupes iela 800Dzirnupes ielā martā uzsākti seguma atjaunošanas darbi un daļēji izbūvēta infrastruktūra ielas apgaismojumam. Jau vēstīts, ka jauns ielas segums un apgaismojums tiks izbūvēts no pagrieziena uz Carnikavas kapiem, Siguļos līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Gaujas stacijas (posma kopgarums – 3,9 km).