Carnikavā un Gaujas labajā krastā top jauni aizsargdambji

.

Dambis Poci jaunzemniekiNoslēgumam tuvojas šī gada vasarā uzsāktā Poču – Jaunzemnieku dambja izbūves darbi. Šis 400 metru garais aizsargdambis no pavasara applūšanas riskiem aizsargās teritoriju, kas atrodas starp Vecgauju un Langas upi.
Dambis veidots kā aizsarguzbērums pa Poču ielu, gar kuru izveidota rievpāļu siena. Projekta ietvaros ir izbūvēta arī aka ar vienvirziena vārstu, kas gadījumos, kad Vecgaujā būs paaugstināts ūdens līmenis, aizsargās Garupes un bijušās dārzniecības teritorijas no plūdiem.

Šī gada rudenī ir uzsākta arī divu jaunu aizsargdambju izbūve Gaujas labajā krastā. Dārzkopības sabiedrības "Saule" aizsardzībai tiks izbūvēta 710 metru gara inženierbūve Gaujas ciemā, posmā no jaunizveidotā veloceļa līdz "Kaķu" mājām. Savukārt aizsargdambis Siguļu ciemā plānots kā apjomīgāka pretplūdu aizsardzības jaunbūve – tā tiks veidota kā 2900 metru gara inženierbūve ar dažāda tipa aizsargdambjiem, rievsienām, ūdens izlaidēm, kā arī slūžām uz Dzirnupes un plūdu aizsargbarjeru, kas pasargās no ūdens pieplūdes zemākajās vietās pie Tallinas šosejas. Paredzēts, ka šīs inženierbūves izveides rezultātā no plūdiem tiks pasargāts viss Siguļu ciems, savukārt Dzirnupes regulēšanas iekārtas palīdzēs aizsargāt no applūšanas apdzīvotas vietas, kas atrodas tiešā Dzirnezera krastu tuvumā.

Minētie būvniecības darbi tiek veikti Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansētā projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 4 374 164 EUR, ko pilnībā finansē Eiropas Savienība. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem, jaunbūvējamo objektu būvdarbus nodrošina SIA „Jēkabpils PMK".
ERAF visilogo
E.Pudzis
Share on Facebook Tweet