No šī gada 1. janvāra visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem

.

Plakats detektors 500 JPGNo 2020.gada 1.janvāra stājušās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas paredz, ka visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem, bet privātmājas jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) uzsver – pasaules pieredze rāda, ka autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām. Iedzīvotāji aicināti izpildīt šo prasību, iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus

Kas ir ugunsgrēka autonomais detektors
Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kura spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to brīdināt mājokļa iemītniekus ar spalgu skaņas signālu, kas nepārtraukti skan aptuveni pusstundu. Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota, visbiežāk tas ir 9V kronas tipa baterija, kuru ievieto detektora korpusā.

Protams, detektors neaizvieto ugunsdzēšamo aparātu, tā uzdevums ir brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību atkarībā no situācijas ir jāizlemj mājokļa iemītniekiem – apslāpēt liesmas pašu spēkiem vai nekavējoties pamest ugunsnelaimes skarto mājokli un saukt palīgā ugunsdzēsējus.

Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, paliek cerība, ka ugunsgrēka autonomā detektora spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus. Jāatceras, ka šie detektori ir paredzēti lietošanai telpās, uzstādīti ārā, tie nepildīs paredzēto funkciju.

Ugunsgrēka autonomo detektoru izvietošana

Dzīvoklī optimāli būtu izvietot pa vienam detektoram katrā telpā, kurā uzturas mājokļa iemītnieki un kurā tie veic kādus saimnieciskus darbus, proti, – vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Minimālā prasība – dzīvoklī viens ugunsgrēka autonomais detektors.

Detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša, lietošanas instrukcijā ražotājs visbiežāk norāda arī ieteicamās uzstādīšanas vietas. Piemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas un gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm. Ja nevar detektoru uzstādīt pie griestiem, to drīkst izvietot arī sienas augšdaļā tuvu griestiem.

Uz skapja, plaukta novietots dūmu detektors savas funkcijas pildīs ierobežoti, jo dūmi ceļas augšup un koncentrējas pie griestiem, un tikai pēc tam sāk piepildīt telpu virzienā uz leju. Uguns izplatās ļoti ātri, un bieži vien pat īsam novēlošanās brīdim var būt izšķiroša nozīme mājokļa iemītnieku spējai apdzēst liesmas vai paspēt atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā mājā un atsevišķi izvietotās saimniecības ēkās uzstādāmajiem detektoriem jānodrošina, lai to ugunsgrēka trauksmes skaņas signāls būtu dzirdams tajās telpās, kurās pārsvarā uzturas vai guļ mājas iemītnieki. Ar vienkāršiem detektoriem vien šo uzdevumu neatrisināt. Vislabākais risinājums būtu ierīkot automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kurā, nostrādājot vienam detektoram, automātiski tiek nodots signāls uz vadības pulti un tālāk signāls aktivizē trauksmes signāldevējus, kas uzstādīti kopā ar visiem detektoriem. Šādu sistēmu ierīkošanai VUGD iesaka vērsties pie specializētu ugunsdrošības aprīkojuma firmu speciālistiem.

Detektoru apkope
Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vienkārša, nepieciešama vien savlaicīga barošanas elementa – baterijas nomaiņa, detektoru darbības pārbaude un putekļu noslaucīšana, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Jauna baterija kalpo aptuveni divus gadus, un detektora korpusā ir baterijas jaudas automātiskā kontrole, kura laikus brīdinās ar skaņas signālu par nepieciešamību nomainīt bateriju.

Laiku pa laikam detektors ir jāpārbauda, to dara instrukcijā noteiktajā kārtībā. Visbiežāk – nospiežot kontroles pogu, pēc kā jāatskan spalgam skaņas signālam. Ja signāls skan – detektors ir darbspējīgs. Šādu pārbaudi ieteicams veikt reizi mēnesī.

Cigareti vai kādu citu dūmu avotu pārbaudei nevajadzētu izmantot, jo darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās izplatīt nepārtrauktu spalgu skaņas signālu aptuveni 30 minūtes. Ja tā tomēr noticis, skaņu var apklusināt, uz īsu brīdi atvienojot bateriju.

Detektoru izvēle
Detektorus var iegādāties elektropreču un specializētajos ugunsdrošības aprīkojuma ierīču veikalos. Tie visi spēj brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi, tomēr var atšķirties ar iebūvēto papildu funkciju klāstu, kā arī ar cenu. Ierīču pārdevēji var sniegt paskaidrojumus funkciju nozīmi ērtākai ierīces lietošanai, taču nepieciešamības gadījumā konsultācijas par ugunsgrēka detektoriem un to uzstādīšanu var saņemt VUGD.

Pērkot jebkura ražotāja vai modeļa detektoru, pirmām kārtām jāpievērš uzmanība, lai uz tā korpusa būtu “CE” marķējums un informācija par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Šāds apzīmējums apliecina konkrētā detektora atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Pārliecinieties, vai ierīces lietošanas instrukcijas teksts ir valsts valodā!

Ieteicami ir modeļi ar papildu funkciju – korpusā iebūvēta spuldzīti, kas ieslēdzas vienlaikus ar brīdinošo skaņas signālu. Tas var noderēt kaut nelielas redzamības nodrošināšanai naktī, ja aizdegšanās rezultātā nedarbojas mājokļa elektroapgaisme.

Pēc VUGD sniegtās informācijas

Share on Facebook Tweet