Nāc un piedalies projekta “Prāta un sirds laboratorija” bezmaksas aktivitātēs!

.

orientesanas projektsAicinām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētās daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem šogad piedalīties novada nevalstisko organizāciju (NVO) – nodibinājuma “Sautiņi”, biedrību „Orientēšanās klubs „Kāpa”” un “Nākotnes iela” – organizētajās izglītojošajās un veselību veicinošajās aktivitātēs.


Finansējumu šiem pasākumiem Carnikavas novada pašvaldība ieguva Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā “Ģimeņu atbalsta projektu konkursā pašvaldībām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām”, kurā tika atbalstīts Carnikavas novada domes iesniegtais projekts “Prāta un sirds laboratorija”.

Ar pasākumu plānu var iepazīties ŠEIT. Pieteikšanās dalībai – pie katra pasākuma atbildīgajām personām. Visi pasākumi ir bez maksas, un to norisei varēs sekot līdzi vietnē www.carnikava.lv, sadaļā “Izglītība”.

Projekts iecerēts, lai pašvaldības sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām veidotu ģimenēm draudzīgu vidi, veicinātu sabiedrības līdzdalību un sekmētu pozitīvas attieksmes veidošanos, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 897,81 eiro, no tām 13 039,49 eiro ir valsts budžeta finansējums, 5858,32 eiro – Carnikavas novada domes līdzfinansējums. Jau vēstījām, ka projektā iegūto finansējumu kopā ar pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts izmantot, arī lai ierīkotu Carnikavas pamatskolā brīvā laika pavadīšanas punktus.

A. Krasta