Ēnu dienā Carnikavas pamatskolas skolēni iepazīst arī pašvaldības speciālistu darbu

.

Enu diena 2019 0269 80013. februārī visā Latvijā norisinās "Ēnu diena". Četri Carnikavas pamatskolas skolēni bija izvēlējušies ēnot Carnikavas novada domes un pašvaldības policijas darbiniekus, tuvāk iepazīstot jurista, sabiedrisko attiecību speciālista un pašvaldības policista profesiju.

Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde 7. klases skolnieces iepazīstināja ar pašvaldības juristu pienākumiem, kā arī jurista profesijas dažādajiem aspektiem. Papildus stāstītajam, meitenēm bija iespēja darboties arī praktiski: apgūstot Civillikuma noteikumus par to, kas obligāti iekļaujams līgumā, Daniela un Ketrina sagatavoja savā mūžā pirmos pirkuma līguma paraugus par automašīnas iegādi; analizēja reāla līgumsoda sankcijas par nokavējumu, izzinot, kādā kārtībā un kādas sankcijas ir piemērojamas; guva priekšstatu par iepirkumu organizēšanu pašvaldībā.

Savukārt Kristofers Ēnu dienu izmantoja, lai klātienē iepazītu pašvaldības policijas (PP) darbu. Pēc sarunas ar PP priekšnieku Gintu Dzirkali jaunietis kopā ar PP inspektoriem devās patruļas braucienā uz Garciema un Garupes apkaimi, bet ēnošanas vizītes noslēgumā tika saņemts izsaukums, un jaunietis varēja novērot, kā notiek problēmas risināšana ar pašvaldības policijas palīdzību.

Devītklasniece Endija vēlējās uzzināt vairāk par pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbu, īpaši jomu, kas saistīts ar foto reportāžu veidošanu. Endija izveidoja arī nelielu ēnu dienas foto reportāžu, iepazina dažādu publikāciju veidošanas procesu un noskaidroja sabiedrisko attiecību speciālistu pienākumu specifiku pašvaldībā.

Ēnotājas paviesojās arī pie domes vadības, apmeklēja pašvaldības Klientu apkalpošanas centru, Administratīvo, Juridisko un Sociālo nodaļu, uzzināja par Tūrisma informācijas centra darbības virzieniem un to, kāpēc nepieciešama Būvvalde un kādi speciālisti tur strādā. Tāpat jaunietes guva priekšstatu par pašvaldības funkcijām, ienākumu struktūru u.c.

Kā vēsta organizatori, šogad Ēnu dienā piedalās aptuveni 34 000 dalībnieku un ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstina 1545 ēnu devēji. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Foto: Endija Klaucāne
Share on Facebook Tweet