Carnikavas pamatskolā no 2018./2019. mācību gada tiek uzsākts projekts sekmīga mācību procesa īstenošanas atbalstam

.

skola abols unsplashNo šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

Palielinās iespējas skolēnu atbalstam skolā

.

skolaNo 2017./2018. mācību gada Carnikavas pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas ir atbalsta pasākumi 1.- 6. klases skolēniem.

Zibakcijā “Sirds uz asfalta” ap Carnikavas pamatskolu izveidots dzejas virpulis

.

Dzejasdiena skola 6388Septembris ir dzejas mēnesis arī Carnikavas pamatskolā, kad par dzejniekiem un dzeju tika runāts latviešu valodas un literatūras stundās un ne tikai. 14. septembrī skolā norisinājās zibakcija “Sirds uz asfalta”, kuras laikā skolēni un skolotāji rakstīja iepriekš izvēlētu dzeju uz asfalta. Akcijā piedalījās visas klases, un skolas apkārtne pārvērtās par Dzejas dienu virpuli.

Līdz 17. septembrim var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

.

es fondi pieteiksanas izglitibaNodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadu vecuma līdz 17. septembrim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās trešajā kārtā notiek klātienē vai elektroniski 70 izglītības iestādēs, kuras piedāvā mācības 48 pilsētās vai novados visā Latvijā.