Carnikavas novada attīstības programmas publiskā apspriešana 18.septembrī

.

Carnikava stadions 800Carnikavas novada dome 20.08.2014. ir pieņēmusi lēmumu par izstrādāta dokumenta „Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam" projekta nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 01.09.2014. līdz 12.10.2014.
 
Visi interesenti aicināti iepazīties ar Carnikavas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam projektu:
 
Ar izstrādātā dokumenta projektu var iepazīties arī pašvaldības mājas lapas saļā „Attīstības programma 2015. – 2021. gadam", kā arī Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.09.2014. plkst. 18.00 Carnikavas tautas namā „Ozolaine", Jūras ielā 1A, Carnikavā.
 
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par dokumenta redakcijas papildināšanu un precizēšanu iesniedzami no 01.09.2014. līdz 12.10.2014. Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: .
 
Priekšlikumi un papildinājumi sagatavojami atbilstoši noteiktai formai, kas pieejama: ŠEIT
Šī forma pieejama arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Kontaktpersona: Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ināra Stalidzāne, tālr.67992362, e-pasts: .
 
Share on Facebook Tweet