Novadā veiks ielu apgaismojuma nomaiņu

.

Lampa 500Šī gada 19. martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" tika parakstīts līgums par projekta "Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā" (Nr. KPFI-13.2/1) īstenošanu. 
 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta "Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā" ietvaros kopumā martā tiks uzsākta esošo lampu nomaiņa ar LED gaismekļiem šādās ielās un ceļu posmos: Carnikavā – Jūras, Līču, Vēju, Garā un Rožu ielās; Garciemā – Mežciema ielā un ceļa posmā Jaunbrieži – Garupes stacija; Kalngalē – Cīruļu, Ērgļu, Vanagu un Zīlīšu ielās; Lilastē – Lilastes un Ziemeļu ielās.
 
Projekta ietvaros ir izvēlēti gaismekļi ar automātisku jaudas samazinājumu, un nakts laikā sešas stundas tie strādās ar jaudu, kas samazināta par 30%. Būtiski, ka jaunais apgaismojums arī kalpos ilgāk. 
 
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 202 421,33, savukārt attiecināmās izmaksas ir EUR 158 810,04, no kurām KPFI finansējums ir EUR 103 226,52 un pašvalības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" izmaksas – EUR 55 583,52.
 
Tiek plānots, ka pēc projekta īstenošanas tiks sasniegts vismaz 97 687,50 kWh liels patērētās elektroenerģijas ietaupījums gadā. Tāpat projekta ietvaros paredzēts samazināt oglekļa dioksīda emisiju vismaz par 38,78 tonnām CO2 gadā.
 
KPFI liels
Share on Facebook Tweet