Valdība lemj par stingrākiem ierobežojumiem un nosacījumiem sejas masku lietošanā

.

maska unsplashValdība lēmusi, ka no 14. oktobra sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs u.c., bet no 17. oktobra papildus ierobežojumi būs interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā.

Veselības ministrija informē, ka turpmāk sejas maskas obligāti būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras. Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.
 
Diemžēl novērojumi liecina, ka kopumā iedzīvotāju līdzdarbošanās līmenis ievērot valstī noteiktās rekomendācijas un prasības ir pārāk zems, kā rezultātā notiek strauja vīrusa izplatība. Līdz ar to Veselības ministrija kopā ar speciālistiem secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielākā vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ārpus viņu sociālā burbuļa.
 
Līdz ar to, lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:
- Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās– var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām.
- Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
- Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

No 17. oktobra:
- privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.
- sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpāspie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādātno plkst. 6.00 līdz 24.00.
 
Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.
 
Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:
- pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;

- iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
- pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par1000 cilvēkiem;
- pasākumi ārtelpāsvirs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās(piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
- pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt30 cilvēki vienā grupā.

Veselības ministrija

covid okt 1

covid okt 2 covid okt 3 

covid okt 4 

covid okt 5

 

Share on Facebook Tweet