FOTO: Siguļos top aizsargdambis

.

Dambis14Siguļos šobrīd notiek aizsargdambja būvniecība, kas stiepsies trīs kilometru garumā un ir vērienīgākā jaunā hidrobūve atjaunotajā brīvvalstī.

Uzsākta Dzirnupes slūžu izbūve

.

Dzirnupe sluzas 800Turpinot Siguļu un Gaujas ciemu pretplūdu hidrobūvju izveidošanu, SIA "Jēkabpils PMK" ir uzsākuši nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai tuvāko trīs mēnešu laikā izbūvētu Dzirnupes slūžas.

Novadā veikta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

.

Eimuri 14lppMūsu novadā ir pabeigta Eimuru – Mangaļu poldera meliorācijas grāvju rekonstrukcija. Ir veikta šī poldera grāvju tīrīšana, kā arī esošo caurteku pārtīrīšana un jaunu caurteku izbūve šādos ceļu posmos: „C007 – Tauriņi”, „Suzes – Lielandži”, kā arī koplietošanas grāvim no Garciema dzelzceļa pārbrauktuves līdz Ādažu muižas ceļam.

Rekonstruētās sūkņu stacijas – modernas un ekonomiskas

.

Dambis suknu stacija 800Pagājušajā gadā mūsu novadā ir pilnībā rekonstruētas piecas sūkņu stacijas un aprīkotas ar moderniem, efektīviem un ekonomiskiem sūkņiem, kā arī automātikas skapjiem. Modernās tehnoloģijas ļauj monitorēt sūkņu stacijas no "Carnikavas Komunālservisa" telpām, kā arī palīdz automātiski regulēt ūdens līmeņus polderu teritorijās, nodrošinot optimālus gruntsūdens līmeņus.

Novadā rekonstruēts aizsargdambis sešu kilometru garumā

.

Dambis2 8002014. gada nogalē noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" pirmais posms, kura ietvaros ir veikta esošo pretplūdu aizsargbūvju rekonstrukcija, lai no Gaujas upes izraisītajiem plūdiem aizsargātu Carnikavas ciema un Gaujas ciema daļas – dārzkopības sabiedrības "Zvejnieks – 1" – iedzīvotājus un īpašumus.
Share on Facebook Tweet