Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

.

bnhfBiedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” aicina pieteikties vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai. Projekta mērķis ir palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sniegt sociālos pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

Pirmos zemesgabalus Mežgarciemā uzņēmējdarbības veikšanai izsolīs 11. aprīlī

.

mezgarciema shema istaCarnikavas novada pašvaldība 11. aprīlī izsolīs pirmos četrus zemesgabalus Mežgarciema teritorijā, kur tiek veidots Uzņēmējdarbības un inovāciju parks. Mežgarciemā ir jau uzsākta nepieciešamās infrastruktūras izbūve, kas tiks pabeigta līdz nākamā gada beigām, lai teritoriju izveidotu par vietu, kur uzņēmējiem un investoriem veidot un attīstīt savu biznesu.

Dome izsola nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 5, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamu īpašumu Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1473, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, 0,9105 ha platībā un trīs ēkas.