Pabeigti Carnikavas Svētku laukuma pārbūves darbi

.

ES 2020 ERAF

Svetku laukums 7474 800Septembrī pabeigti Svētku laukuma Carnikavā būvdarbi, kas noritēja Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ietvaros. Carnikavas novada pašvaldības artneri šajā projektā ir Saulkrastu, Salacgrīvas un Limbažu novads.

Palielinās iespējas skolēnu atbalstam skolā

.

skolaNo 2017./2018. mācību gada Carnikavas pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas ir atbalsta pasākumi 1.- 6. klases skolēniem.

Vairākās ielas uzstādīti jauni ātrumvaļņi, mainīs satiksmes organizāciju

.

AtrumvalnisSeptembrī vairākās ielās pabeigta ātrumvaļņu pārbūve, ierīkojot tos atbilstoši Latvijas valsts standartam (LVS) prasībām. Kopā nomainīti 12 ātrumvaļņi – Cīruļu un Ērgļu ielās Kalngalē, Torņu ielā Garciemā, kā arī Rūpnieku, Liepu, Vanagu ielās un Liepu alejā Carnikavā. Pārbūve izmaksāja 13 794 eiro (t. sk. PVN) no pašvaldības budžeta.