Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pārmaksas dzēšanu ar 2020. gada 17. jūnija domes lēmumu

.

dome 80194Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu, 25.2. panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta pirmās daļas 5. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 25. panta ceturto daļu un 25.1. panta pirmās daļas 2. punktu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda un pārmaksas dzēšanu fiziskai personai.
 
Ar šā gada 17. jūnija domes lēmumu dzēsta nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 285,19 eiro saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi)”.

Kā arī dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par kopējo summu 0,34 eiro saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas novadā”.
Share on Facebook Tweet